We alle eisen van de GGD Inspectie

image001

Ook in 2018 ontvangt Kinderopvang Pi voor beide vestigingen een positieve beoordeling van de GGD
inspectie. Een inspecteur komt onverwacht langs, de pedagogisch medewerkers laten dan zien hoe
hun werk invulling krijgt.
Uit de observatie van de inspecteur is het volgende vastgesteld:
Uit een gesprek met de beroepskrachten blijkt dat zij goed op de hoogte zijn van het beleid en
daarnaar handelen. Dit kwam ook tot uiting tijdens de observatie op de groep waarbij is uitgegaan
van de items die afgeleid zijn van de vier basisdoelen uit de Wet Kinderopvang.
De beroepskrachten betrekken de kinderen actief bij verzorgende en organisatorische taken zoals
opruimen en dingen klaarzetten. De beroepskrachten geven de kinderen positieve feedback en
waardering als zij zich actief betrokken en verantwoordelijk tonen. Wanneer de beroepskracht een
opruimliedje begint te zingen lopen de kinderen naar de beroepskracht toe. Sommige kinderen
pakken uit zichzelf al een stuk speelgoed op en ruimen dit op. Andere kinderen krijgen instructies van
de beroepskracht om een stuk speelgoed op te ruimen. De beroepskracht geeft complimenten
wanneer een kind iets heeft opgeruimd.
De beroepskrachten reageren op signalen van de baby door zelf ook geluidjes te maken, aan te raken
en emoties te laten zien. Zij lokken dit contact ook uit bij baby's. Een beroepskracht zit met een baby
op de bank om hem een fles te geven. Tijdens dit contactmoment praat de beroepskracht tegen het
kind en maken ze oogcontact met elkaar. Wanneer het kind de fles op heeft blijft de beroepskracht
nog even met hem op de bank zitten. Ze praat tegen hem en maakt geluidjes naar hem. Het kind
maakt geluidjes terug en begint te lachen naar de beroepskracht.
Elk moment wordt er naar kwaliteit gestreefd zodat kinderen in het middelpunt staan en kunnen
groeien in eigen talenten. Fijn dat dit ook door de GGD zo ervaren wordt!