Oudergesprekken

Deze week vinden er oudergesprekken plaats over de ontwikkeling van kinderen die het kinderdagverblijf bezoeken. Kinderdagverblijf Pi vindt het belangrijk om de ontwikkeling van kinderen goed te volgen. Daarom wordt er heel specifiek naar de ontwikkeling van kinderen gekeken. De mentor van kinderen vult de vult de observatieformulieren in. Deze formulieren gaan over de motorische ontwikkeling, de taal- en spraakontwikkeling en de sociaal emotionele ontwikkeling.

Na elke observatie worden ouders uitgenodigd voor een gesprek over de ingevulde observatie.
Eens per jaar, de komende week worden alle ouders nog eens gevraagd om van de mogelijkheid tot gesprek gebruik te maken.

Het is een moment om eens rustig, naast haal en breng momenten, met de mentor te spreken over de ontwikkeling van je kind. Maar ook andere bespreekpunten staan op de agenda, hierbij valt te denken aan vragen rondom opvoeden, het delen van ervaringen over je kind of vragen rondom de opvang.

Het staat iedere ouder vrij om gebruik te maken van deze uitnodiging. Veelal horen wij van ouders terug dat het een bevestiging geeft in hoe ouders de ontwikkeling zien. En je terug kunt horen dat je kind zichzelf is bij de opvang, je ervaart thuis situaties evenzo. Het komen naar een gesprek is voor elke ouder van harte aanbevolen.