Kinderboekenweek

Naamloos

Van woensdag 22 januari tot en met vrijdag 31 januari was het Kinderboekenweek. Kinderdagverblijf
Pi doet hier graag aan mee. Voorlezen behoort tot de dagelijkse activiteiten, maar in deze periode
proberen we daar nog wat extra aandacht aan te besteden. Voor kinderen is voorlezen heel
belangrijk, het vergroot hun woordenschat. Daarnaast genieten de kinderen erg van het moment van
samen lezen. Samen de plaatjes bekijken, de bladzijdes omslaan en opgenomen worden in het
verhaal. Gezellige momenten voor kind en Pedagogisch medewerker.
Er wordt op al onze groepen voorgelezen uit het boek Moppereend, een prachtig boek met een heel
herkenbaar verhaal. De stagiaires van Pi Hanzeland hebben het boek interactief voorgelezen, van alle
dieren uit het boek was er een knuffel om het verhaal te ondersteunen. De kinderen hebben er van
genoten. Door een verhaal op verschillende manieren aan te bieden wordt het door de kinderen nog
meer eigen gemaakt.