Nieuwsbericht n.a.v. de maatregelen rondom het Corona virus

image005

16-03-2020

Vanwege het kabinetsbesluit rondom de maatregelen van het Corona virus zijn wij gesloten tot 6 april.
Wij zijn bereikbaar voor ouders / verzorgers die in vitale beroepen werkzaam zijn.

Als een ouder in een vitale beroepsgroep werkt, maar de partner niet, dan is het (dringende) verzoek vanuit de overheid om het kind thuis op te vangen. Alleen als dit echt niet lukt dan kunt u een beroep doen of de kinderopvang zodat in overleg plek te bieden is. 

Voor de betreffende ouders/verzorgers in vitale functies vragen wij om de vestigingsmanager op de hoogte te stellen of je opvang nodig hebt voor de volgende dag.
Geef dit uiterlijk door om 10.00 uur op de dag daarvoor.

Wij trachten onderlinge contacten zoveel mogelijk te voorkomen en vragen daarom aan een ieder die niet noodzakelijk bij het Kinderdagverblijf moet zijn om niet te komen.