Kinderdagverblijf Pi twee weken na de opening

Schermafbeelding 2020-05-25 om 16.12.15

Op maandag 11 mei 2020 hebben beide vestigingen van Kinderdagverblijf Pi de deuren weer
geopend voor alle kinderen! Wat was het fijn dat we iedereen weer mochten ontvangen.
We hadden verwacht dat veel kinderen het spannend zouden vinden om na een lange tijd
thuis weer bij Pi te komen spelen. Dat viel 100% mee! Alle kinderen vonden het weer fijn om
bij Pi te zijn. In de eerste week van onze opening heb ik genoten van de binnenkomst van
een 3-jarig meisje. Ze was zo blij dat ze weer bij Pi mocht komen spelen. Ze rende vol
enthousiasme het kinderdagverblijf binnen. Het meisje begon naar alle pedagogisch
medewerkers te zwaaien en begroette iedereen met ‘hallo’. Heerlijk om haar grote glimlach
en haar sprankelende ogen te zien. Daar doen we het voor!
We zijn inmiddels alweer twee weken verder. Om de breng- en haalmomenten zo goed
mogelijk te laten verlopen hebben beide vestigingen looproutes gecreëerd zodat de ouders
elkaar niet kunnen tegenkomen. De looproutes zijn op de vestigingen duidelijk aangegeven.
De ouders mogen de groep niet meer betreden. De overdracht vindt plaats buiten de
groepsruimtes. Ondanks dat dit anders verloopt dan normaal, gaat het brengen en ophalen
van de kinderen heel goed. Zowel de ouders als de pedagogisch medewerkers behouden de
1,5 meter afstand. Dat voelt prettig. Met de kinderen is het uiteraard onmogelijk om 1,5
meter afstand te houden. Achter de groepsdeuren voelt het verzorgen van de kinderen al
snel weer zoals voorheen.
De rondleidingen en de intakegesprekken bij Kinderdagverblijf Pi vinden inmiddels weer
plaats. Deze afspraken worden volgens de richtlijnen van het RIVM vormgegeven.
We zijn blij dat de kinderen en de ouders weer gebruik kunnen maken van onze diensten.
We hopen met de genomen maatregelen het coronavirus buiten onze deuren te houden.
Samen staan we sterk tegen Corona!