Positive Discipline: opvoeden met het hart

Home   ›   Positive Discipline: opvoeden met het hart

Positive Discipline is een opvoedmethode waar wij als Kindcentrum Pi enthousiast over zijn geworden. Deze methode heeft een vriendelijke en vastberaden aanpak en dat is wat ons aanspreekt.

Vanuit Kindcentrum Pi zijn er twee medewerkers in maart 2023 naar een training van Positive Discipline geweest zodat we binnen Kindcentrum Pi meer draagvlak hebben om deze methode te implementeren binnen de organisatie. De medewerkers kijken terug op een waardevolle training. Er zijn tijdens de training veel oefeningen gedaan waar zij veel tools hebben gekregen om gelijk mee aan de slag te gaan. Dat is het mooie van deze methode: er kan al snel een kleine veranderingen worden doorgevoerd op de groep en ook in het gezinsleven. 

Eén van de dingen die de medewerkers sterk is bijgebleven is dat kinderen gevoeliger zijn voor wat zij zien in plaats van wat zij horen. Dit betekent dat het handig is om bewust te zijn van onze voorbeeldfunctie die wij naar onze kinderen hebben. Laat de kinderen een goed voorbeeld zien die zij kunnen volgen.

Daarnaast is het de medewerkers bijgebleven dat wij als volwassenen graag willen dat lastig gedrag bij kinderen stopt, omdat wij als volwassenen dat gedrag niet fijn vinden. Dat is op korte termijn denken. Als we kijken vanuit Positive Discipline is het gedrag wat wij als volwassenen lastig vinden voor jonge kinderen een mogelijkheid om op lange termijn een vaardigheid te leren waar kinderen op latere leeftijd baat bij hebben. Positive Discipline werkt met 52-handige toolkaarten waarop tips staan hoe je om kan gaan met lastig gedrag.

Komend jaar zullen de pedagogisch medewerkers van Kindcentrum Pi getraind worden in de Positive Discipline Methode. Vanuit daar zullen we actief bezig zijn om deze methode te implementeren binnen Kindcentrum Pi. Uiteindelijk zal er een workshopavond komen over Positive Discipline voor ouders die daar belangstelling voor hebben. Als je enthousiast bent geworden mag je een kijkje nemen op de website van Positive Discipline: https://positivedisciplinenederland.nl/. Hier kun je al handige tips vinden.

Deel dit bericht: