Buiten spelen maakt jonge kinderen gelukkig

Naamloos

Er is een link tussen het welbevinden van kinderen en de mate van waarin ze buiten kunnen gespelen en dit komt omdat buiten spel kinderen andere ervaringen biedt dan binnen spelen. Kinderdagverblijf Pi speelt hierop in, door buiten verschillende activiteiten aan te bieden. De pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijf Pi streven en naar om minimaal één keer per dag met de kinderen naar buiten te gaan. Uit onderzoek blijkt dat het welbevinden en de betrokkenheid hoger is bij buitenspel. Dit komt omdat er veel verschillende activiteiten zijn die buiten gedaan kunnen worden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld klimmen, ergens overeen lopen of springen. (Bukman, 2020)

De frisse lucht is erg gezond, maar actief spelen helpt ook om overgewicht te voorkomen en het is goed voor de motorische ontwikkeling. Door met andere kinderen buiten te spelen wordt het kind sociaal sterker. Voor kinderen is het heerlijk om de wereld al spelend te ontdekken.  (Opvoed informatie, 2020)

Bronnen

Bukman, B. (2020, september 29). Buiten spelen maakt jonge kinderen gelukkiger. Opgeroepen op oktober 2020, van Kinderopvangtotaal: https://www.kinderopvangtotaal.nl/buiten-spelen-maakt-jonge-kinderen-gelukkiger/#

Opvoed informatie. (2020, juni 18). Buiten spelen. Opgeroepen op oktober 2020, van Opvoed informatie: https://www.opvoeden.nl/buiten-spelen-465/