Home   ›   Natuur ontdektuin

Natuurontdektuin

Bij Kindcentrum Pi staat jouw kind altijd in het middelpunt. Zijn of haar beleving staat centraal in onze begeleiding, de opvoeding en het bieden van de juiste zorg. In eigen tempo mag je kind zich ontwikkelen en Kindcentrum Pi is daarbij actief stimulerend aanwezig. Kindcentrum Pi is ervan overtuigd dat groen een positieve invloed heeft op het welbevinden van kinderen en dat natuurbeleving de ontwikkeling stimuleert. Kinderen kunnen zich in de natuur steeds weer opnieuw verwonderen. Het kindcentrum wil bijdragen om de liefde voor de natuur op jonge leeftijd te laten groeien. Dit doen wij onder andere door erop uit te trekken in de natuur. Binnen spelen de kinderen met natuurlijke en duurzame (spel)materialen. Buiten zijn er prachtige natuurontdektuinen die ingericht zijn met natuurlijke materialen

Natuurbeleving

Inmiddels is uitgebreid in wetenschappelijk onderzoek aangetoond: groen doet ons goed. Groen krijgt ook steeds meer een plek binnen de kinderopvang. Kindcentrum Pi onderschrijft dat groen een positieve invloed heeft op het welbevinden van kinderen en dat natuurbeleving de ontwikkeling stimuleert. Kinderen die veel buiten zijn worden gezonder, gelukkiger en creatiever. Groen laat kinderen zichzelf ontdekken. Kinderen kunnen zich in de natuur steeds weer opnieuw verwonderen. En opgroeien tot betrokken, verantwoordelijke volwassenen, met respect voor mens en natuur. Het kindcentrum wil bijdragen om de liefde voor de natuur op jonge leeftijd te laten groeien. Kinderen leren daardoor zorgvuldig met onze wereld om te gaan. En andersom heeft de natuur kinderen ook hard nodig. Wanneer kinderen een band hebben met de natuur helpen ze haar te beschermen en herstellen. Pedagogisch medewerkers en ouders kunnen hierin een voorbeeld zijn, door groen samen te beleven. Sociale contacten versterken bijvoorbeeld in een meer natuurlijke omgeving. Groen voelt veilig, zorgt dat we minder bang of boos zijn, het maakt kinderen rustiger. Naar groen kijken ontspant. Kinderen die op beeldschermen krijgen vermoeide ogen. Gevarieerde natuur die beweegt, geluid maakt, geurt en seizoenen toont, blijft bij herhaling interessant en dit stimuleert o.a. de motorische ontwikkeling.

Natuur en ontwikkelingsstimulering met elkaar integreren

Zoals hierboven al beschreven wordt biedt een natuurlijke inrichting ontwikkelingskansen. Groen spelmateriaal betekent allerlei mogelijkheden voor de ontwikkeling. Bij een natuurprojecten leer je bijvoorbeeld samenwerken, maar ook anders denken in samenhang, ontdekken hoe de wereld in elkaar zit. Bij de kinderopvang kunnen wij hiermee beginnen. Natuur en leren met elkaar integreren.
Door veel in de natuur te zijn durven kinderen te gaan ontdekken. Hierdoor kunnen belemmeringen om te leren afnemen, ook op latere leeftijd. Groen kan steeds meer leidend worden bij ontwikkelingsstimulering. Hierbij valt te denken aan:
– Meer beweging: klauteren in bomen, een vlinder achterna lopen.
– Stimulering fantasie: bomen zijn reuzen, kabouters wonen in paddenstoelen, met natuur kun je de fantasie van kinderen prikkelen.
– Spelontwikkeling: door de veelheid aan steeds veranderende materialen en vormen, krijgt het spel in een groene omgeving steeds nieuwe impulsen.
– Sociale en emotionele ontwikkeling: veilig (leren) voelen in de natuur geeft zelfvertrouwen.

Contact

Locatie Oosterenk

Dokter van Deenweg 13A
8025 BP Zwolle
T. 038 852 0096
E. oosterenk@kindcentrumpi.nl
KVK: 55390447

Locatie Hanzeland

Zuiderzeelaan 15
8017 JV Zwolle
T. 038 767 6011
E. hanzeland@kindcentrumpi.nl
KVK: 55390447