Home   ›   Pedagogische benadering

Pedagogisch benadering:

Bij Kindcentrum Pi staat jouw kind altijd in het middelpunt, ieder met zijn eigen talenten. Wij zijn nieuwsgiering om de intresses van je kind te ontdekken. Zijn of haar beleving staat centraal in onze begeleiding, de opvoeding en het bieden van de juiste zorg. In eigen tempo mag je kind zich ontwikkelen en Kindcentrum Pi is daarbij actief stimulerend aanwezig.Elk kind is uniek! Het is onze wens jouw kind  te helpen in het groeien in eigen talenten en het ontdekken van de wereld. Stap voor stap zullen we zo samen de wereld verkennen.Kindcentrum Pi is meer dan opvang!

Binnen het kindcentrum hebben wij vier uitgangspunten die in onze benadering naar kinderen centraal staan:

This image has an empty alt attribute; its file name is Wie_is_pi_3-819x1024.jpg

De vier pedagogische uitgangspunten betreffen:

Een gevoel van (emotionele) veiligheid geven;

Binnen het kindcentrum wordt gezorgd voor een veilige en gezonde omgeving, zowel fysiek als emotioneel. Een kind dat zich veilig voelt, voelt zich goed en heeft energie om te leren en zich te ontwikkelen. Wanneer een kind zich veilig voelt is er een goede basis om zich verder te kunnen ontwikkelen.Vertrouwde relaties zijn essentieel voor een veilige omgeving. Een relatie is het resultaat  van herhaald contact. Er ontstaat een emotionele band. Onderzoek vanuit de hechtingstheorie toont aan dat jonge kinderen zich aan hun pedagogisch medewerkers gaan hechten; ze gebruiken hen als veilige basis om de omgeving te verkennen en zoeken bij hen bescherming en troost. Een warme, vertrouwde relatie tussen pedagogisch medewerker wil zeggen dat het kind weet dat er goed voor hem of haar gezorgd wordt en dat hij of zijn gerespecteerd wordt. 

Gelegenheid geven tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie

Kinderen ontwikkelen zich in hun eigen tempo en op hun eigen manier. Zij ontwikkelen hun sterke kanten en talenten en zijn op sommige gebieden -misschien tijdelijk- minder sterk. De ontwikkeling van een kind verloopt, tot in het zevende levensjaar, in een speels proces vol tempowisselingen. Achterblijven hoeft niet direct achterstand te betekenen. Pedagogisch medewerkers bieden kinderen mogelijkheden om zich te kunnen ontwikkelen en er is aandacht voor de talenten en de minder sterke kanten van een kind. Kinderdagverblijf Pi wil vertrouwen stellen in elk uniek ontwikkeltraject en is daarbij stimuleren aanwezig vanuit betrokkenheid naar kinderen, om te groeien in eigen talenten. 

Gelegenheid geven tot het ontwikkelen van sociale competentie

Binnen een kinderopvanggroep worden veel waarden geleerd als: samen delen, elkaar helpen, samen conflicten oplossen. Kinderen leren ook omgaan met verschillen, rekening houden met elkaar en goede manieren. De kans geven om zich waarden en normen eigen te maken.
Pedagogisch medewerkers geven het goede voorbeeld in woord en daad. Ze geven kinderen de kans om zich waarden en normen eigen te maken door het goede voorbeeld te geven en grenzen te stellen aan goed en slecht. Ze laten kinderen zien dat zaken en mensen anders kunnen, mogen of soms moeten zijn. De pedagogisch medewerkers en de groep dragen bij aan de ontwikkeling van empathie en sociaal gedrag van kinderen.

Wil je meer lezen over onze pedagogische visie. In deze link kun je het pedagogisch beleidsplan vinden.

Veiligheidsbeleid

Groter worden doe je letterlijk en figuurlijk met vallen en opstaan. Wanneer een kind spelend aan het ontdekken is zal het struikelen, zichzelf of een ander kind bezeren, het hoort er allemaal bij. Wil je weten op welke manier wij omgaan met veiligheid vraag dan naar ons veiligheidsbeleid.

Pedagogische coach

Bij het kindcentrum is het mogelijk om in contact te komen met een pedagogisch coach. Marloes Rossieau kan meedenken in jullie situatie en geeft graag advies op maat voor jullie.
Je kunt hiervoor contact opnemen via: m.rossieau@kindcentrumpi.nl

Contact

Locatie Oosterenk

Dokter van Deenweg 13A
8025 BP Zwolle
T. 038 852 0096
E. oosterenk@kindcentrumpi.nl
KVK: 55390447

Locatie Hanzeland

Zuiderzeelaan 15
8017 JV Zwolle
T. 038 767 6011
E. hanzeland@kindcentrumpi.nl
KVK: 55390447