Home   ›   Op de groepen

Op de groepen

Groepen

Kindcentrum Pi biedt opvang aan kinderen vanaf 6 weken tot 4 jaar. Er zijn op beide locaties vier groepen van maximaal 16 kinderen. Broertjes en zusjes kunnen desgewenst op deze manier bij elkaar in de groep spelen. De kinderen worden opgevangen op een eigen groep. Er zijn groepen in de leeftijd van 0-3 jaar en daaropvolgend is er de peutergroep van 3-4 jaar.
Kinderen leren veel van elkaar. Jongere kinderen leren van oudere en oudere kinderen leren rekening houden met de jongere kinderen. Er is een vast dagritme voor de kinderen gedurende hun dag bij het Kindcentrum. Op deze manier weten kinderen wat er komt en geeft dit houvast en daarmee veiligheid. Voor baby’s geef je zelf de gewenste voedings- en slaaptijden aan. Aan het einde van de dag is het mogelijk om een warme maaltijd af te nemen. Dit kun je aan het begin van de dag doorgeven.

thematisch werken

Kindcentrum Pi werkt met thema’s gedurende 6 weken.. De thema’s variëren van  bijvoorbeeld “Pi in het verkeer” en “Pi en zijn familie” tot “Pi in de lente. Tijdens het werken met een thema staan diverse  ervaringen en begrippen centraal.  Zo kunnen bij “Pi en zijn familie”  opa en oma op bezoek komen!  Met “Pi in het verkeer” mogen de kinderen zelf achter het stuur van misschien wel een vrachtwagen plaatsnemen. Tijdens het thematisch werken worden door leuke aansprekende activiteiten de ontwikkeling van kinderen gestimuleerd en de belevingswereld vergroot. Alle verschillende ontwikkelgebieden staan centraal, van de cognitieve ontwikkeling tot de taal en spraakontwikkeling. Het team van de pedagogisch medewerkers ziet wat de ontwikkelbehoefte is van de kinderen en bereidt hierop de activiteiten voor. Via de app van Bitcare kun je meegenieten door de leuke foto’s die te zien zijn. Het gaat vooral om samen beleven en ervaren.

Ziek zijn

Wanneer je kind ziek is, kan het niet naar de opvang komen. Een ziek kind heeft bijzondere en extra zorg en aandacht wat wij veelal niet kunnen bieden. Wordt je kind tijdens kinderopvanguren ziek, dan nemen wij contact met je op om te overleggen wat de juiste zorg op dat moment kan zijn.

Pedagogisch medewerkers

De begeleiding op de groepen is in handen van minimaal MBO (volgens CAO-kinderopvang) gediplomeerde en toegewijde pedagogisch medewerkers. Er is een vast team per groep die gedurende de hele week de opvang voor de kinderen verzorgen. Per groep is er een inval medewerker die ingezet kan worden wanneer en andere medewerker afwezig is. Wij vinden het belangrijk dat er continuïteit is in het team en daarom zorgen wij goed als organisatie voor onze medewerkers. Bij het intakegesprek ontvang je een overzicht van foto’s en namen wie er op welke groep werkzaam is. Mochten er structurele wijzigingen in het team plaatsvinden dan worden ouders hierover geïnformeerd door de vestigingsmanager. Naast dat we het belangrijk vinden om voor ouders korte lijnen te hebben is dit ook zo voor ons team. Daarnaast scholen wij  regelmatig de medewerkers bij met workshops, cursussen of een opleiding.

Een mentor en het kindvolgsysteem

Gedurende de periode dat je kind naar het kindcentrum gaat is de mentor het eerste aanspreekpunt voor ouders over hun kind. De mentor wordt toegewezen bij de start van de opvang. De kinderen worden door de mentor elke 6 maanden geobserveerd. De observatielijst kun je thuis doorlezen en bij vragen kun je in gesprek komen met de mentor.

Pedagogisch beleid

Kindcentrum Pi vindt het belangrijk de opvang goed af te stemmen op de wensen van ouder en kind. Daarom wordt er regelmatig overleg gevoerd met de oudercommissie. Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met oudercommissie@kindcentrumpi.nl 

Vier-ogen-principe

Kinderen laten opgroeien in een veilige situatie is de eerste prioriteit van Kindcentrum Pi.
Het vier-ogen-principe is een voorzorgsmaatregel voor grensoverschrijdend gedrag met kinderen door pedagogische medewerkers.Het doel van het principe is een zo transparant mogelijke wijze van samenwerking met een team op de vestiging te garanderen. Er zijn veel ramen in de groepsruimten waardoor we elkaar goed kunnen zien en volgen.

Contact

Locatie Oosterenk

Dokter van Deenweg 13A
8025 BP Zwolle
T. 038 852 0096
E. oosterenk@kindcentrumpi.nl
KVK: 55390447

Locatie Hanzeland

Zuiderzeelaan 15
8017 JV Zwolle
T. 038 767 6011
E. hanzeland@kindcentrumpi.nl
KVK: 55390447