De invloed van de ruimte op kinderen

Home   ›   De invloed van de ruimte op kinderen

Thuis en op de groep zijn er allemaal verschillende kleuren, vormen, geluiden, licht en materialen die invloed hebben op hoe je je voelt in een ruimte.
Een goed ingerichte ruimte daagt kinderen uit tot spel en ontwikkeling. Een groep waar kinderen net leren lopen moet veel te klimmen en klauteren zijn. Als die ruimte er niet is, sluit het niet aan op de behoeftes van deze kinderen. Het is goed om thuis en op de groep op kind hoogte te gaan zitten en te kijken wat de kinderen allemaal zien. Als je op de grond gaat liggen, waar kijkt het kind dan naar? Kijkt het in een vele lamp of is het uitzicht rustig?

Voor kinderen is het leuk om met de ruimte te spelen. Een voorbeeld hiervan is om hoekjes te maken waar kinderen zich even in kunnen terugtrekken. Om de rust thuis en op de groep te bewaren is het van belang om één deel van bijvoorbeeld een wand te behangen met de knutselwerkjes. Kinderen in een goed ingerichte ruimten raken minder snel overprikkeld, daarnaast ontstaat een hogere spelbetrokkenheid. Als er beter gespeeld wordt is er minder kans op conflicten.

Het is belangrijk om thuis en op de groep te kijken naar het kind in een ruimte, maar ook naar de ruimte zelf. Daarnaast is het belangrijk om te luisteren naar de geluiden in de ruimte.

Bron: (Waage, 2020)
Waage, A. (2020, September 8). Pedagogiek. Opgeroepen op September 15, 2020, van Kinderopvangtotaal

Deel dit bericht: