Positive Discipline is een opvoedmethode waar wij als Kindcentrum Pi enthousiast over zijn geworden

Home   ›   Positive Discipline is een opvoedmethode waar wij als Kindcentrum Pi enthousiast over zijn geworden

In de afgelopen periode hebben alle pedagogisch medewerkers van Kindcentrum Pi tot nu toe twee keer een cursus gevolgd van Positive Discipline.

Tijdens deze cursussen hebben we onder andere gesproken over het gebruik van het woordje ‘’maar’’ in onze communicatie. Vaak zijn we geneigd om iets te zeggen en dan ‘’maar’’ te gebruiken zoals in de zin: ‘’We gaan naar buiten, maar eerst trekken we onze jas aan’’. Het blijkt dat kinderen bij het horen van het woord ‘’maar’’ hun aandacht verliezen en de rest van de zin niet meer oppikken. Vanuit Positive Discipline vervangen we het woordje ‘’maar’’ door ‘en’, bijvoorbeeld: ‘’We gaan naar buiten en trekken onze jas aan’. Door ‘’en’’ te gebruiken, ontstaat er geen onderbreking in de zin, waardoor kinderen meer betrokken blijven en horen wat er wordt gezegd. In de praktijk zijn we hier bewust mee bezig en merken we dat kinderen inderdaad beter reageren op ‘’en’’ dan op ‘’maar’’.

Daarnaast staan we stil bij het oplossingsgerichte benadering. In plaats van te focussen op wat er ‘’mis’’ is gegaan, richten we ons op het vinden van oplossingen. Bijvoorbeeld, als er een beker omvalt op tafel, dan benoemen we niet dat het vervelend is dat de beker is omgevallen, maar vragen we de kinderen wat ze kunnen doen om het gemorste drinken op te ruimen. Kinderen bedenken dan zelf dat ze het met een doekje kunnen opruimen. Door op deze manier te werken aan oplossingen, stimuleren we de cognitieve ontwikkeling en zelfstandigheid van het kind.

In november staat er nog een cursus gepland. We kijken ernaar uit welke nieuwe informatie we zullen krijgen en hoe we deze in de praktijk kunnen toepassen.

Website Positive Discipline: Positive Discipline Nederland – Opvoeden met het hart / Welkom — The Parental Coach Valerie Ritchie Certified Parent Coach Positive Discipline Netherlands Chicago

Deel dit bericht: