Home   ›   Wie is pi?

Kinderdagverblijf Pi

Bij Kinderdagverblijf Pi staat jouw kind altijd in het middelpunt. Zijn of haar beleving staat centraal in onze begeleiding, de opvoeding en het bieden van de juiste zorg. In eigen tempo mag je kind zich ontwikkelen en  Kinderopvang Pi is daarbij actief stimulerend aanwezig.

Elk kind is uniek! Het is onze wens jouw kind  te helpen in het groeien in eigen talenten en het ontdekken van de wereld. Stap voor stap zullen we zo samen de wereld verkennen.

Kinderdagverblijf Pi is meer dan opvang!

Contact met ouders

Als ouders wil je ook je eigen talenten ontplooien o.a. in je werk. Balans vinden tussen je kind en je werk is van belang en soms lastig. Daarom wil je in ieder geval zeker weten dat je kind in een warme, vertrouwde en veilige omgeving wordt opgevangen en begeleid.

Je kind toevertrouwen aan een ander, nu al leren loslaten, is een lastige stap. Je wilt dat het veilig is, zichzelf kan zijn en plezier heeft. Dat er altijd iemand is die kijkt, luistert, praat, speelt en helpt. Iemand die jouw kind begrijpt, kent en de aandacht geeft die het thuis ook krijgt. De medewerkers van Pi staan hier garant voor.

Kinderdagverblijf Pi biedt een transparante en open benadering van kinderopvang. Tijdens haal- en brengmomenten wordt daarom alle belangrijke informatie voor  het welzijn van je kind doorgesproken.

Via de Bitcare app van Kinderdagverblijf Pi kun je ieder moment van de dag zien hoe het gaat met je kind, of het slaapt, de voeding heeft gehad of deelneemt aan activiteiten. Dagelijks zijn er leuke foto’s te zien van je kind en vriendjes die samen de dag doorbrengen bij Kinderdagverblijf Pi.

Met elke pedagogisch medewerker van de groep bouw je een vertrouwensband op, je kunt alles aangeven wat belangrijk is voor je kind. Daarnaast is er een mentor voor ieder kind. De mentor is eerst verantwoordelijke voor het welzijn van je kind tijdens opvangmomenten. Hierbij kun je denken aan het volgen van de ontwikkeling en het samen hierover communiceren.  Ook kun je bij de mentor altijd terecht als er vragen zijn of twijfels over de opvang, de ontwikkeling van je kind of bij vragen over de  opvoeding.  De mentor zal ook aangeven wanneer er bij Kinderdagverblijf Pi vragen zijn die we graag met jullie bespreken.

Op de groepen

Vast dagritme

Vanaf de leeftijd van ongeveer 1 jaar is er een vast dagritme voor kinderen. Dit geeft kinderen een veilig en vertrouwd gevoel. Op de dagritmekaarten van Kinderdagverblijf Pi volgt je kind wat er nog te gebeuren staat.

Voor baby’s geef je zelf de gewenste voedings- en slaaptijden aan.

Verticale groepen

Alle leeftijdscategorieën zijn samen gebracht in een groep bij Kinderopvang Pi. Kinderen leren veel van elkaar. Jongere kinderen leren van oudere en oudere kinderen leren rekening houden met jongere. Broertjes en zusjes kunnen hierdoor ook bij elkaar in de groep geplaatst worden.

Thematisch werken

Kinderdagverblijf Pi werkt met thema’s welke worden afgestemd op de verschillende leeftijden. De thema’s variëren van  bijvoorbeeld “Pi in het verkeer” en “Pi en zijn familie” tot “Pi en de brandweer”. Tijdens het werken met zo’n thema staan diverse  ervaringen en begrippen centraal.  Zo kunnen bij “Pi en zijn familie”  opa en oma op bezoek komen!  Met “Pi in het verkeer” mogen de kinderen zelf achter het stuur van misschien wel een vrachtwagen plaatsnemen.

Overige informatie

Intakegesprek en wennen

Voordat de opvang van start gaat maken we een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we de algemene zaken maar ook wat specifiek belangrijk is voor jouw kind. Voordat de kinderopvang begint kan je kind 10 uur komen wennen bij Kinderdagverblijf Pi. Tijdens het intakegesprek worden hier afspraken over gemaakt.

Ziekte

Wanneer je kind ziek is, kan het niet naar de opvang komen. Een ziek kind heeft bijzondere en extra zorg en aandacht wat wij veelal niet kunnen bieden. Wordt je kind tijdens kinderopvanguren ziek, dan nemen wij contact met je op om te overleggen wat de juiste zorg op dat moment kan zijn.

Ouderraad

Kinderopvang Pi vindt het belangrijk de opvang goed af te stemmen op de wensen van ouder en kind. Daarom wordt er regelmatig overleg gevoerd met de ouderraad. Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met: ouderraad@kdvpi.nl

Kwaliteitsinspectie

Conform de richtlijnen van de Wet Kinderopvang wordt Kinderdagverblijf Pi geïnspecteerd door de GGD. Het inspectierapport ligt ter inzage op het kinderdagverblijf. Tevens staan de rapporten hier online:
 > Hanzeland
 > Oosterenk

Vier-ogen-principe

Kinderen laten opgroeien in een veilige situatie is de eerste prioriteit van Kinderdagverblijf Pi.
Het vier-ogen-principe is een voorzorgsmaatregel voor grensoverschrijdend gedrag met kinderen door pedagogische medewerkers.
Het doel van het principe is een zo transparant mogelijke wijze van samenwerking met een team op de vestiging te garanderen.

Een algemeen uitgangspunt is dat er bij Kinderdagverblijf Pi onder alle  omstandigheden een open en professioneel werkklimaat heerst waarbij de drempel om elkaar op gedrag en werkwijze aan te spreken zo laag mogelijk is.

Pedagogisch beleid

Bij Kinderdagverblijf Pi staan kinderen in het middelpunt, ieder met zijn eigen talenten.
We staan voor vertrouwen in elk uniek ontwikkelingstraject van ieder kind waarbij wij uitnodigend en stimulerend aanwezig zijn.
Wil je meer lezen over onze pedagogische visie. In deze link kun je het pedagogisch beleidsplan vinden.

Veiligheidsbeleid

Groter worden doe je letterlijk en figuurlijk met vallen en opstaan. Wanneer een kind spelend aan het ontdekken is zal het struikelen, zichzelf of een ander kind bezeren, het hoort er allemaal bij. Wil je weten op welke manier wij omgaan met veiligheid vraag dan naar ons veiligheidsbeleid.

Opzegtermijn

Kinderopvang Pi heeft een opzegtermijn van slechts 1 maand.

Beweegkriebels: Samen in beweging

De kwaliteit van aandacht maakt ieder moment mooi!

Voor jonge kinderen is voldoende en spelenderwijs bewegen belangrijk voor de ontwikkeling. Dit doen wij dagelijks bij kinderdagverblijf Pi door middel van beweegkriebels.

Graag willen we kinderen op jonge leeftijd leren dat bewegen leuk is. Peuters hebben de ruimte nodig: letterlijk en figuurlijk. In de les van beweegkriebels zitten dan ook bewegingsoefeningen. Spelenderwijs doen ze bewegings- en ontspanningsoefeningen. De oefeningen werken ontspannend of juist stimulerend. Het is ook enorm gericht op de fantasiewereld van de kinderen.

Er is ook een les beschikbaar voor baby’’s.  Een baby kan rustig worden door ontspannende oefeningen. Ook kan een baby actiever worden door stimulerende oefeningen. Daarnaast zorgen de oefeningen voor in een verdieping in de hechting tussen de leidsters en baby’s, het bevordert het contact en de communicatie. Het versterkt het gevoel van liefde, geborgenheid en veiligheid. Uitgangspunten die zo ontzettend belangrijk zijn.  Daarnaast geeft het veel plezier en ontspanning.

Het heeft voor een baby veel fysieke voordelen. Je ontwikkelt de motorische vaardigheden, geeft een stimulans voor alle zintuigen en je versterkt en versoepelt de spieren. Ook ontwikkel je het lichaamsbewustzijn van een baby.

Het dagelijks terugbrengen van beweegkriebels in ons dagritme zal ook gebeuren door middel van de zonnegroet. Een gym oefening die structureel elke ochtend wordt gedaan. Door structuur aan te brengen gaat iets herkenbaar worden voor de kinderen, dit geeft houvast, biedt veiligheid en geborgenheid. Je bent door middel van de zonnegroet op een leuke en actieve manier met bewegen bezig. Ervaring heeft ons geleerd dat de kinderen het snel oppakken!

Bij Kinderdagverblijf Pi zijn wij in het bezit van een groot aantal beweegkriebellessen voor zowel baby’s en peuters. Wij werken gedurende het jaar met verschillende thema’s. Elk thema betekent een nieuwe bijpassende beweegkriebelles. Onze collega’s hebben een workshop gevolgd, waardoor wij de lessen samen kunnen terugbrengen in de praktijk.

Contact

Locatie Oosterenk

Dokter van Deenweg 13A
8025 BP Zwolle
T. 038 852 0096
E. oosterenk@kindcentrumpi.nl
KVK: 55390447

Locatie Hanzeland

Zuiderzeelaan 15
8017 JV Zwolle
T. 038 767 6011
E. hanzeland@kindcentrumpi.nl
KVK: 55390447